Explorarea, prelucrarea, realizarea de materialelor de constructii din ape de riu, transport naval pe fluviul Dunarea,prestari servicii portuale, de aghenturare, de cintarire diferitelor marfuri si produse, altele.
Polaris 8 :: Materiale

Extractia se realizeaza prin dragha cu cupe care incarca balastrul de riu in barje.

Balastrul extrax corespunde normei BDS EN 13043-2003.

Balastrul se prelucreaza prin spalare, sortare prin site si se obtine patru sorturi materiale de adaos cu granulatii diferite pentru betoane si solutii de constructii cu urmatoarele characteristici: Nisip de riu fractionat cu granulatia (sort ) 0/4 mm si sorturi de riu granulati de 4/8mm; 4/16 mm; 16/32 mm cu characteristici semnificative corespunzind exigentelor BDS EN 12620/2004 si BDS EN 13139/2004:

Produs (sort de livrare) 0/4 mm
4/8 mm
4/16 mm
16/32 mm
Componenta granulometrica categoria Gf85 Gc80/20 Gc90/15
Gt17,5
Gc85/20
Forma granulelor categoria - Sl15 Sl15 Sl15
Densitatea of granulelor
» Densitate relativa mg/m3 2,66 2,66 2,64 2,65
» Densit. materialuli in uscator mg/m3 2,63 2,57 2,59 2,60
» Densit. produs inbibat si uscat superficial mg/m3 2,64 2,61 2,61 2,62
Puritate
» Fractie fina categorie categoria f3 (BDS EN 12620)
1 (BDS EN 13139)
f1,5 f1,5 f1,5
» Continut de scoici categoria SC10 SC10 SC10 SC10
Resistenta la concasare categoria LA35 LA35 LA35 LA35
Componentala:
» Chlorizi % 0,001 0,001 0,001 0,001
» Sulfati resistibile la acizi categoria AS0,2 AS0,2 AS0,2 AS0,2
» Sulf in ansamblu % < 1 < 1 < 1 < 1
» Impuritati organice nocive   nu nu nu nu
Absorbire de apa % < 1 < 1,5 < 1 < 1
Rezistenta la frig categoria F1 F1 F1 F1
Rezistivitate la atac alcalosiliciu
Continut de roca, minereuri sub forma amorfa si instabila, forma cristalina a siliciului SiO2, exprimata ca dioxid de siliciu dizolvabil
mmol/dm3 < 50 < 50 < 50 < 50

Deasemeni societatea prelucreaza materiale de roca, cu dimensiuni mai-grosiere bune pentru paturi de drumuri 30/100 mm, corespund normei BDS EN 13043/2003.