Добив, преработка и реализация на инертни материали. Корабен транспорт по река Дунав. Пристанищни, агентийски, кантарни услуги и др.
Поларис 8 :: Транспорт
 • Моторен кораб Доростол
Моторен кораб Доростол
 • Моторен кораб Силистра
 • Моторен кораб Силистра
 • Моторен кораб Силистра
 • Моторен кораб Силистра
 • Моторен кораб Силистра
Моторен кораб Силистра
 • Моторен кораб Цар Калоян
 • Моторен кораб Цар Калоян
 • Моторен кораб Цар Калоян
 • Моторен кораб Цар Калоян
 • Моторен кораб Цар Калоян
 • Моторен кораб Цар Калоян
Моторен кораб Цар Калоян

С корабите дружеството реализира транспортна дейност по река Дунав. От гр. Измаил (Украйна) и гр. Рени (Украйна) се транспортират въглища и руда, а от Кълъраш, Черна вода и Хършова (Румъния) се транспортира дървен материал – трупи.

Също така, дружеството транспортира собствено-реализираните инертни материали до пристанища Гюргево, Бесараби, Аджиджа, Констанца (Румъния) и др.