Добив, преработка и реализация на инертни материали. Корабен транспорт по река Дунав. Пристанищни, агентийски, кантарни услуги и др.
Поларис 8 :: Техника

"Поларис-8" ООД разполага с 400-метров пристанищен кей, три портални крана с товароподемност 20 тона, два тласкача, един влекач, един пасажерски кораб, осем несамоходни секции, една кофъчна дълбачка, масивна двупоточна трошачно-миячна-сортировачна инсталация, материална база за контрол на качеството на продукцията, съвременни съоръжения за товарене и измерване и модерни цехове за ремонт и поддръжка. Основната дейност на "Поларис-8" ООД е добив, преработка, реализация на инертни материали и корабен транспорт по река Дунав. Фирмата извършва и допълнителни видове услуги като пристанищни, агентийски, кантарни и др.

  • Пристанище Поларис-8
  • Пристанище Поларис-8
  • Пристанище Поларис-8
  • Пристанище Поларис-8
Пристанище Поларис-8
  • ТМСИ
  • ТМСИ
  • ТМСИ
ТМСИ