Добив, преработка и реализация на инертни материали. Корабен транспорт по река Дунав. Пристанищни, агентийски, кантарни услуги и др.
Поларис 8 :: Проекти
 • Магистрала Гюргево - Букурещ (Румъния)
 • Магистрала Гюргево - Букурещ (Румъния)
 • Магистрала Гюргево - Букурещ (Румъния)
Магистрала Гюргево - Букурещ (Румъния)
 • Магистрала Букурещ - Констанца (Румъния)
 • Магистрала Букурещ - Констанца (Румъния)
 • Магистрала Букурещ - Констанца (Румъния)
 • Магистрала Букурещ - Констанца (Румъния)
 • Магистрала Букурещ - Констанца (Румъния)
 • Магистрала Букурещ - Констанца (Румъния)
Магистрала Букурещ - Констанца (Румъния)
 • Аспарухов мост - Варна (България)
 • Аспарухов мост - Варна (България)
 • Аспарухов мост - Варна (България)
 • Аспарухов мост - Варна (България)
Аспарухов мост - Варна (България)

Предприятието обезпечава с инертни материали цялата североизточна част на страната, а така също осигурява значителни доставки и на външния пазар, по-конкретно Република Румъния.

С материалите на дружеството са реализирани крупни инфраструктурни проекти като небезизвестния Аспарухов мост над пристанище Варна, разширение на контейнерен терминал в Констанца, магистрала Букурещ - Констанца, както и други важни транспортни обекти в България и Румъния.